Nu finns också ett program med grafiskt gränssnitt: EXIF ReName

Bilderna från digitalkameran heter så konstigt...

Jag vill att de skall heta något som gör att man kan se direkt när de är tagna. De går då också lättare att hantera, för alla får ju automatiskt unika namn!

Bild med konstigt namn
thumb_IMG_0026.JPG ändras lätt till

Bild med informativt namn
2006-08-04_20-56-54.jpg

Jag har gjort ett program och ett skript (skriptet bara för linux!) som kopierar och namnar om bilder automatiskt och ger dem namn efter dagen och tiden då de togs. Den senaste versionen använder EXIF data och är därför att föredra.

Det här kan skriptet göra:

Kopiera alla filer med utvald filändelse, namna om dem med datum/tid.
Behålla det gamla namnet före datum/tid eller lägga till ett nytt före datum/tid.
Ändra filändelsen till STORA/små bokstäver.
Formatet som används: YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.
För version >= 0.1.0 används inte tidsstämpeln,
utan datum och tid hämtas från bildfilen. Detta är mer tilförlitligt, men
skriptet kan bara användas på bildfiler som har EXIF data.

Det äldre skriptet, Tidsstämpeln förs över till de nya filerna.
Fungerar inte bara på bildfiler, men är kanske mest användbart där.

Du laddar ner källkod och kompilerat program här

Senaste versionen

 
Windowscptime-win-0.1.2.zip (129 kB)
Linuxcptime_i486-0.1.2.tar.gz (10 kB)

Äldre versioner

 
Windowscptime-win-0.1.0.zip (129 kB)
Linuxcptime-0.1.0.tar.gz (9 kB)
Linuxcptime-0.0.2.tar.gz (9 kB)

Gör så här:

Packa up cptime.tar-x.x.x.gzmed $>tar xvzf cptime-x.x.x.tar.gz
Placera cptimei /usr/local/bin/eller annat ställe där körbara filer finns.
Kör $>chmod 755 cptimeoch $>chmod 755 exifför att göra filerna körbara.
För hjälp om skriptet kör du: cptime --help Då visas en hjälptext.

OBS! exif och cptime måste finnas i samma mapp!

Välkommen med synpunkter och buggrapporter till