Shell program för att namna om filer med sin tidsstämpel.

Copyright 2006 - 2019, Ingemar Ceicer <programmering1 ( snabela ) ceicer.org>.

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License as
published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.

 

Beskrivning:

Ett skript som namnändrar och kopierar valfri fil och ger den namn efter tidsstämpeln.
Format: YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
Alla filer i den katalog du anger som källa och som har rätt filändelse kommer att kopieras
till den katalog du angett som destination.
Du kan använda '.' för att ange current directory som källa/destination.
Tidsstämpeln från originalfilen överförs till den nya filen, så att inte tidsstämplingen skall
gå förlorad vid kopieringen.

 

Användning:

cptime [ -h | --help ] [-s source] [-d destination] [-e extension] [-n name] [-u] [-l] [-t] [-v] [-c] [-a]

Möjligheter:

-h, --help Visa denna hjälptext och avsluta.
-s källa Sökvägen till katalogen med källfilerna
-d destination Sökvägen till destinationskatalogen.
-e ändelse Filändelsen (eller slutet på filen) på de filer som skall kopieras. (Inklusive '.').
-n namn Det namn som man kan lägga till före datum/tid.
-a Lägger till det ursprungliga filnamnet före datum/tid. (Med '_' mellan).
-u Ändrar filändelsen till UPPER CASE på de kopierade filerna.
-l Ändrar filändelsen till lower case på de kopierade filerna.
-t Visar alla källfiler, destinationsfiler och tidsstämpeln utan att göra någon kopiering.
-v Visar alla källfiler, destinationsfiler och tidsstämpeln under kopieringen.
-c Avbryter med ett felmeddelande om du använder ett osäkert/felaktigt filnamn.

 

Exempel:

$>cptime -s . -d newfiles -e .JPG -l -a
Kopierar alla filer i katalogen du står i till underkatalogen 'newfiles'
om de har filändelsen '.JPG', lägger till gamla filnamnet och '_' före
datum/tid och ändrar JPG till jpg
Således: 'image_0022.JPG' blir 'image_0022_2006-10-15_20-42-21.jpg'