UPPDATERINGAR

2009-07-28
Version: 0.1.2
Fungerar med fler kameror.

2007-04-16
Version: 0.1.0
Använder nu EXIF data som hämtas med programmet exif.

2006-11-05
Version: 0.0.2
Standardiserat, mer användarvänligt gränssnitt. Några mindre förändringar, internt i programmet.