Kontaktinformation
 

Ingemar Ceicer
Gräsvägen 1F
448 36 FLODA
0302 368 23
070 636 17 47
ic_deliv@ceicer.com

Uppbyggnad
Uppbyggt som askar i askar. I "Project" finns "Deliverable" och i "Deliverable" finns "Localized Deliverable"

En bild av uppbygnaden

Princip för att lägga till och ta bort
Man kan inte ta bort något som används, man kan göra det "Inactive" , dvs göra det omöjligt att använda i fortsättningen. Man kan ta bort "uppifrån och ned", dvs tar man bort ett överordnat objekt försvinner hela rasket som ligger under.

Om användare och rättigheter
Det finns fyra användarnivåer:

  1. Administrators
  2. Project Owners
  3. Deliverable Owner
  4. Deliverable Executor

Administrators
Har alla rättigheter, kan skapa alla sorters användare, skapa projekt, deliverables och localized deliverables. Men det är tänkt att de skall skapa språk, länder, regioner, departments, products och standard items som skall användas i projekten.

Project Owners
Har alla rättigheter inom sina projekt, kan skapa användare, men bara användare med begränsade rättigheter för att delta i projekt. Väljer bland tillgängliga resurser att ta med i sitt projekt.

Deliverable Owners
Har alla rättigheter inom sina deliverables. Använder de medel som Project Owner har valt ut.

Deliverable Executors
Gör verkliga deliverables. Översätter och modifierar för lokala förhållanden.

Om säkerhten
Inloggning med e-postadress och lösenord. Systemet garanterar unika e-postadresser, projektnamn, namn på deliverables och på localized deliverables. Användaren kontrolleras på två sätt: Generella rättigheter med avseende på sin funktion och specifika rättigheter till visst projekt, deliverable och localized deliverable.

Tekniken
Jag har använt PHP och javascript. I detta exempel körs det hela på MySQL, InnoDB. Det blev 19 tabeller med tillsammans 101 fält. Det är över 20000 rader kod, ca 360 A4 sidor. Det är optimerat för Microsoft Internet Explorer. Man bör ha en upplösning på skärmen på minst 1280x1024 för att det skall se fint ut.

Vad skall man ha detta till?
Tanken är att man skall kunna administrera reklamkampanjer. Få en överblick av vad som skall göras och vad som är klart.