EnglishIn English, please!   Ge namn efter tid och datum?
EXIF ReName
löser detta

nerd Om versioner

Slackware 14.1 använder Qt 4.8.4

Slackware 13.x använder Qt 4.5.1

Slackware 13.x 64-bit använder Qt 4.6.2

Windows använder Qt 4.7.4

Samma källkod till Windows som till Linux, förutom några ställen som är markerade
// Windows
// Linux
i källkoden.


EXIF ReGenerate översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta EXIF ReName! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan och . Din översättning skriver du in mellan och (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till

Tack för hjälpen!

 
    
    Copy (do not rename)
    Kopiera (ej nytt namn)
  
  
    
    Copy to...
    Kopiera till...
  

Lada ner:

Fil att översätta | Översättningsprogram