EnglishIn English, please!   Fel på tidsangivelsen?
EXIF ReGenerate
löser ditt problem!

Licens

Detta program är fri programvara: du kan distribuera det och / eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen, eller (om så önskas) någon senare version. Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.

GNU General Public License version 3.0

En otrevlig bugg fick programmet att krascha när den automatiska uppdateringen hittade en ny version. Installera version 0.1.9

"Open File" dialogrutan fungerar inte perfekt med KDE4 (Linux). detta beror på en känd bug i "Öppna fil" dialogen. Använd XFCE desktop eller någon annan skrivbordsmiljö, så fungerar det.

Senaste version  

 
Windowsinstall-0.1.14.exe (5,2 MB)
MD5: 036f7c1473ab14d63b2156deed902b06
Windowsinstall-0.1.13.exe (4,4 MB)
MD5: 52fa25590d0b3b3658e3f61d50e6c041
Debian Testat på Ubuntu 12.04 64-bitexifrename-0.1.12-1_amd64.deb (180 kB)
MD5: 6a84b8571fa888c6dfcb9a1e77fa9454
Slackware64 14.1exifrn-0.1.14-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (144 kB)
MD5: c9acd3449dbf3e2790f9d2147b85d6fa
Slackware64 14.0exifrn-0.1.13-i686_64_slack_14.0-ic1.txz (253 kB)
MD5: 88a8d0821c57396d517bbbc5620f48e4
Slackware 13.37exifrn-0.1.12-i686_slack_13.37-ic1.txz (124 kB)
MD5: cb005bc0e08c655e601cc4546def3e0b
Slackware64 13.37exifrn-0.1.12-i686_64_slack_13.37-ic1.txz (124 kB)
MD5: dc32291bf5cb3697e1722bc16deecde3
Källkodexifrn-0.1.14-linux-source.tar.bz (147 KB)
MD5: 5bb64d44dc012e240097fd275ce6883c
Källkodexifrn-0.1.14-win-source.zip (161 KB)
MD5: e1ae3d61ecbb39ff809b606509c06d3a
Källkodexifrn-0.1.13-linux-source.tar.bz (80 KB)
MD5: 2a9198f677d8165ed8ed79d81f138051
Källkodexifrn-0.1.13-win-source.zip (143 KB)
MD5: fe7981b929025d7508f0a2cf4dc1ae2f

Allternativ nedladdning: Storegate (Även beta, extra och äldre versioner.) (Ceicer IT)
Du hittar äldre versioner inklusive källkod och verktyg för utveckling, kompilering och översättning.