EnglishIn English, please!   Fel på tidsangivelsen?
EXIF ReGenerate
löser ditt problem!

nerd Om versioner

Versioner 0.1.15 är kompilerad med Qt-4.8.7(Windows och Slackware)

Versioner 0.1.14 är kompilerad med Qt-4.8.6 (Windows) och 4.8.5 (Slackware)

Versioner 0.1.13 är kompilerad med Qt-4.8.4 (Windows) och 4.7.2 (Slackware)

Versionerna 43 - 48 är kompilerad med Qt-4.3.0. Versionerna 49 - 51 är kompilerade med Qt-4.3.2. Slackware 11.0 är kompilerad med Qt-4.1.4. Detta beror på att GLIBC version 2.4 eller nyare krävs för Qt version 4.2 eller senare. Slackware 11.0 använder glibc version 2.3.6.

Version 0.0.52 använder Qt-4.3.3

Samma källkod till Windows som till Linux, förutom:
//Windows
//const QString INSTALL_DIR = QDir::toNativeSeparators(QDir::currentPath()+"/");
//Slackware
const QString INSTALL_DIR = "/usr/local/exifrename/";

Detta hittar ni överst i filerna help.cpp och main.cpp. Samt i removesettings/main.cpp.

Slackware

Kompilerad med gcc 4.5.2 och Qt 4.7.0 (version 0.1.9, Slackware 13.x, 32 och 64-bitar)

Windows

Kompilerad med gcc 4.4.0 och Qt 4.7.3 (version 0.1.10)

Debian (Ubuntu)

Kompilerad med gcc 4.6.3 och Qt 4.8.1 (version >= 0.1.12)

Programmet är testat på Ubuntu 7.10 (version 0.0.55) och Ubuntu 9.04 och 9.10 (version 0.1.1). Det bör fungera med andra Debian baserade system. Hör av dig om det inte fungerar med någon distro!


EXIF ReName översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta EXIF ReName! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan och . Din översättning skriver du in mellan och (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till

Tack för hjälpen!

 
    
    Copy (do not rename)
    Kopiera (ej nytt namn)
  
  
    
    Copy to...
    Kopiera till...
  

Lada ner:

Fil att översätta | Översättningsprogram