EnglishIn English, please!   Fel på tidsangivelsen?
EXIF ReGenerate
löser ditt problem!

UPPDATERINGAR

2014-06-27
Version: 0.1.14
1. Fullständig spansk översättning.

2013-05-11
Version: 0.1.13
1. Fullständig italiensk översättning.

2012-02-26
Version: 0.1.12
1. Den ryska språkflaggan är förhoppningsvis synlig vid alla installationer.
2. Automatisk omstart vid byte av språk.

2012-02-05
Version: 0.1.11
1. Fullständig rysk översättning.

2011-08-06
Version: 0.1.10
Fixat mystiskt "or" i filnamnet som kunde
dyka upp under vissa omständigheter.

2011-01-26
Version: 0.1.9
Fixad krasch vid automatisk check efter uppdateringar.

2011-01-24
Version: 0.1.8
Programmet kan namnändra och skapa mappar samtidigt.
Språkanpassade länkar till hemsida o. uppdatering.
Installationsprogrammet är svenskspråkigt.

2010-06-24
Version: 0.1.6
Installationspaket för Windows och Slackware 13.0, 13.1
Buggrättning.

2010-06-22
Version: 0.1.5
Installationspaket för Windows och Slackware 13.0, 13.1
Du kan nu ange flera filtyper. (ex. vis *.jpg. *.tif m.m.)

2010-06-06
Version: 0.1.4
Testad på Slackware 13.1
En ny version för Slackware finns för nedladdning.

2010-05-31
Version: 0.1.4
Testad på Slackware 13.1
Alla 13.0 går att köra på 13.1
En ny version för Slackware64 finns för nedladdning.

2009-12-09
Version: 0.1.4
Installationspaket för Slackware 64-bitar

2009-11-25
Version: 0.1.4
Installationspaket för Slackware, Windows och Ubuntu (Debian).
Nu är det möjligt att själv välja filändelse. Bra om man.
hanterar RAW-filer. Mindre förbättringar.

2009-11-13
Version: 0.1.2
Installationspaket för Slackware, Windows och Ubuntu (Debian).
En buggrättning. Rättat till felet som blev när man upgraderade en äldre version.

2009-11-08
Version: 0.1.1
Installationspaket för Slackware, Windows och Ubuntu (Debian).
Man kan välja att endast använda tiden, inte datum i bildfilen.
En förbättring när man sparar loggfilen.

2009-11-07
Version: 0.1.0
Installationspaket för Slackware, Windows och Ubuntu (Debian).
Det har tillkommit en funktion för att ändra EXIF data i bildfilen.
Mindre buggrättningar.

2009-10-25
Version: 0.0.60
Installationspaket för Slackware, Windows och Ubuntu (Debian).
Möjlighet att välja mönster på mapp- och filnamn.
Förbättrad logg.

2009-09-12
Version: 0.0.58
Installationspaket för Slackware 13.0.

2009-09-05
Version: 0.0.58
Installationspaket för Ubuntu och Debian.

2009-07-05
Version: 0.0.58
Buggfix.

2009-07-04
Version: 0.0.57
Uppdaterad med Qt-4.5.2
Fungerar nu (förhoppningsvis) med alla kameror.

2009-04-26
Version: 0.0.56
Uppdaterad med Qt-4.5.1
Automatisk avinstallering av äldre version vid uppdatering.

2009-03-12
Version: 0.0.55
Uppdaterad med Qt-4.5.0

2009-03-07
Version: 0.0.55
Uppdaterad med Qt-4.4.5

2008-12-13
Version: 0.0.55
Testad För Slackware12.x

2008-10-11
Version: 0.0.55
För Slackware12.1. Använder uppdaterade biblioteksfiler. (Qt 4.4.3).

2008-10-08
Version: 0.0.55
Windowsversionen använder nu uppdaterade biblioteksfiler. (Qt 4.4.3).

2008-01-26
Version: 0.0.55
Nu kan man ta bort sina personliga inställningar från startmenyn.

2008-01-20
Version: 0.0.54
Rättat stavfel.

2008-01-19
Version: 0.0.53
Automatisk koll efter uppdateringar vid start. (Går att stänga av).

2008-01-03
Version: 0.0.52
Programmet kan kolla efter uppdateringar.

2007-11-28
Version: 0.0.51
Samma kod till Windowsversionen och Slackwareversionen. Ett undantag. Se Tekniknörden.

2007-11-26
Version: 0.0.50
Du får en fråga om du vill använda engelska eller svenska första gången prgrammet startas. Information om Qt hittar du nu på hjälpmenyn.

2007-11-24
Version: 0.0.49
Nu kan du automatiskt skapa kataloger som får namn efter när bilden togs. Filerna kopieras till rätt katalog. Du får alla bilder tagna ett visst datum i samma katalog.

2007-07-09
Version: 0.0.48
Konstig fil som hamnade i /home/användare/när man växlade språk och startade om programmet samtidigt. Bättre färger i hjälpfönstret i Slackware-11 versionen. En rättning i svenska översättningen.

2007-07-01
Version: 0.0.47
Mindre buggrättningar. Förbättrad visning av Help.

2007-06-29
Version: 0.0.46
Mindre buggrättningar. Förbättrad logg.

2007-06-28
Version: 0.0.45
Lite vackrare grafik. Bättre engelsk översättning

2007-06-27
Version: 0.0.44
Hjälpfönstret minns nu sin gamla storlek och läge när man startar om programmet.

2007-06-26
Version: 0.0.43
Jag ville göra ett paket för Slackware 11.0. Det går inte att använda Slackware current paketet till Slackware 11.0. Detta beror på att Slackware 11.0 har föråldrade bibliotek. Bl. a. GLIBC version 2.3.6. Det går inte att installera Qt-4.2.3 på en maskin med Slackware 11.0. Från och med version 4.2 så behöver Qt version 2.4 eller nyare av GLIBC. Jag provar med Qt-4-1-4, det går fint.

Efter installationen av Qt-4.1.4 så gick det inte att kompilera källkoden till mitt program! Jag var tvängen att ändra i källkoden. En del nya funktioner hade tillkommit till Qt. Nu är källkoden ändrad, nu är den kompatibel med Qt-4.1.4 eller nyare.

Det har också tillkommit en funktion för att radera konfigurationsfilen.