Här kan du titta på bilder som jag skickat in från min mobil

Bilderna och texten skickas från mobilen med e-post till min server. Du kan titta så fort jag har skickat. Här finns en ingående beskrivning, komlett med källkod, om du vill fixa det själv!

Skickar e-post med telefonen...
Bild och text skickas med E-post...

...som hamnar på servern
...och finns omgående på servern.

OBS! Nu fungerar det med alla webläsare. Svenska tecken fungerar också

Välkommen med synpunkter och buggrapporter till
Synpunkter och buggrapporter