Om

"Bildblogg" kan användas till att skicka bilder från en mobiltelefon eller ett e-postprogram. Bilderna hamnar i en databas på din server. Därifrån kan de nås av antingen alla eller, om du vill, bara av de som loggar in med individuell inloggning. De kan då bara se sina bilder.

Det finns två något olika användningsområden för "Bildblogg"

1. Skicka till "alla"

2. Skicka till utvald/utvalda

Skickar du till "alla" anväder du följande markörer eller taggar:

<rubrik>
</rubrik>

<bildtext>
</bildtext>

<text>
</text>

Du skriver meddelandet mellan

<xxxx>och</xxxx>

Detta kan sedan ses av "hela världen", nåja alla kanske inte tittar...

Skickar du till "utvald/utvalda" anväder du följande markörer eller taggar:

<koda>
</koda>

<user>
</user>

<rubrik>
</rubrik>

<bildtext>
</bildtext>

<text>
</text>

Skulle det behövas skriver du "utf-8" i <koda> taggen.

<user>username:userpassword:user@test.com</user>

<user> taggen används för att skicka användarnamn och lösenord. Anger du ingen e-postadress kan ju inget skickas, men bilden lagras pä samma sätt och kan kommas åt med det användarnamn och det lösenord som du angett. Skickar du flera bilder till samma användare kan denne enkelt bläddra bland sina bilder. Med "Utvalda" menar jag att man kan skicka till en e-postlista, så att många kan få se bilderna.

© Ingemar Ceicer 2006 - 2019