När du testar...

I en vanlig textfil "testfil" skriver du in dina taggar.

<koda>

</koda>
<user>

</user>
<rubrik>

</rubrik>
<bildtext>

</bildtext>
<text>

</text>

Du skriver in det du vill pröva mellan taggarna och kör:

cat testfil | /usr/bin/php /path_to_script/my_script

Så slipper du att köra från din telefon eller e-postprogram varje gång. Kommmandot "cat" läser in textfilen och med hjälp av "|" (pipe) skickas det till ditt skript

Du kan importera min SQL databas

phone_mail.zip

phone_mail.sql.tar.gz

Kör kommandot:

mysql -p -h databas_server < phone_mail.sql

Där "databas_server" kan vara "localhost"

Du får en databas med 4 tabeller.