EnglishIn English, please!

Licens

Copyright © 2011 - 2018 Ingemar Ceicer .

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

GNU General Public License version 3.0

Tänk på att det kan ta lång tid och kräva mycket minne om du skapar hashlistor rekursivt när du har många mappar och filer att behandla!

Uppdaterad: (Gäller för Slackware 14.2 användare)
Du behöver ladda ner och installera libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz och skapa några lönkar

installpkg libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz
ln -s /usr/lib64/libwebp.so.6.0.2 /usr/lib64/libwebp.so.5
ln -s /usr/lib64/libwebpdemux.so.2.0.1 /usr/lib64/libwebpdemux.so.1


Nya formatet AppImage för alla Linuxdestributioner Guide

 
Linux 64-bit Alla distributioner Version 2.3.2 för nyare Linux, testad på Lubuntu 18.04 (64 bit))hashSum-x86_64.AppImage (10,9 MB)
MD5: 0e663f77bdf49f2c02f2198b2d6fbac3

Nya formatet AppImage för alla Linuxdestributioner Guide

 
Linux 64-bit Alla distributioner Version 2.3.2 för äldre Linux, testad på Lubuntu 14.04 (64 bit)hashSum-x86_64.AppImage (10,2 MB)
MD5: bd2a58ddaedfd78391782f6011d4ebc8
Alternativ nedladdning (github)


Ladda hem senaste versionen

 
Slackware 14.2 64-bit Qt v. 5.10.0hashsum-2.3.0-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (6,9 MB)
MD5: d630cd75fe18fcf74cbed0beec0cc183
Slackware 14.2 64-bit Qt v. 5.9.2hashsum-2.2.6-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (6,7 MB)
MD5: beb2e0cd03b4cd1997b1889bb79a8314
Slackware 14.2 64-bit Qt v. 5.9.1hashsum-2.2.5-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (6,7 MB)
MD5: 5c8a2a0b9a503d030527e6a9f0e743e0
Slackware 14.2 64-bit Qt v. 5.9.1hashsum-2.2.3-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (6,7 MB)
MD5: 5d2e1fdb19c657c36d66cf7483d45b0f
libwebp (Behövs för for Slackware 64-bit 14.2)libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz (506 kB)
MD5: c5b8905e7433e70423af4f9697fd67df
Slackware 14.1 64-bit Qt v. 5.7.1hashsum-2.2.1-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (6,5 MB)
MD5: bdfe1a6e9c71e88580a8e9add4ebde71
Windows 64-bit Qt v. 5.11.1install-2.3.2.exe (5,7 MB)
MD5: 0f662e46313a828091f4fa5ff32d6718
Windows 64-bit Qt v. 5.11.1install-2.3.1.exe (5,6 MB)
MD5: 4ace4e18a26643e82610b9af29dc810c
Windows 64-bit Qt v. 5.10.0install-2.3.0.exe (5,3 MB)
MD5: 67e33f8165d3d99b9ba511a88974cb39
Windows 64-bit Qt v. 5.9.2install-2.2.6.exe (14,0 MB)
MD5: 72d5d553347a2e115994a807f10dc9bc
Windows 64-bit Qt v. 5.9.1install-2.2.5.exe (5,3 MB)
MD5: 782b0b2650ea39b2ef928e75dc707734
Windows 64-bit Qt v. 5.9.1install-2.2.3.exe (5,3 MB)
MD5: 2f622502d7ad7288c9364a2da4acbd5b
Visual C++ Redistributable MSVC++ 15.0, Kan behövas för Windowsversionen (64-bit).vc_redist.x64.exe (Från Microsoft, 14,5 MB)
Windows 32-bit Qt v. 5.6.0install-2.2.0.exe (5,9 MB)
MD5: d98c5e27eb5c814838a90be29aa873ba
Slackware ARM, Raspberry Pi 3 Qt v. 5.10.0hashsum-2.3.0-rp3_ARM-current_20171015_ic1.txz (6,0 MB)
MD5: 163624e655a9d052d3780e567094af40
Slackware ARM, Raspberry Pi 3 Qt v. 5.9.2hashsum-2.2.6-rp3_ARM-current_20171015_ic1.txz (5,8 MB)
MD5: cf19868f3f21c42e6516ad4fb2292cd4
Slackware ARM, Raspberry Pi 3 Qt v. 5.9.0hashsum-2.2.5-rp3_ARM-current_20170810_ic1.txz (5,8 MB)
MD5: d4cac60f6efe24a4ee116f431738a791
Slackware ARM, Raspberry Pi 3 Qt v. 5.9.0hashsum-2.2.3-rp3_ARM-current_20170721_ic1.txz (5,8 MB)
MD5: aa3009001225f3513b40bdc443eee118
Slackware ARM, Raspberry Pi 2 Qt v. 5.5.0hashsum-2.1.0-rp2_ARM_slack_14.1-ic2.txz (5,7 MB)
MD5: 94b57ccd3c32efed6363e8b51757ad3b
Slackware (SlackBuild script) för 64-bit Slackwarehashsum-2.0.4-64-SlackBuild.tar.gz (163 kB)
MD5: da8a4712019d2f2cf25cd9afa0aff801
Slackware (SlackBuild script) för 32-bit, 64-bit och Raspberry Pi ? ?hashsum-2.0.3-SlackBuild.tar.gz (119 kB)
MD5: cd7732c7d7609f9c47e8fd162822aa15
Debian (Ubuntu) 64-bit Qt v. 4.8.1 (Testad på Ubuntu 12.04)hashsum-2.0.3-1_amd64.deb(159 kB)
MD5: d36e0b8d82be90f7c75f2b5efb9af490
Debian (Ubuntu) 32-bit Qt v. 4.8.1 (Testad på Ubuntu 12.04)hashsum-2.0.2-1_i386.deb (160 kB)
MD5: c4ab007eadfa44f83dc8e72d5cc7a9f2
Debian (Ubuntu) 64-bit Qt v. 4.7.2 (Testad på Ubuntu 11.04)hashsum-2.0.2-1_amd64.deb (160 kB)
MD5: 3aa2cc0c7c2451d4baeef6caa7bf5b12
Debian (Ubuntu) 32-bit Qt v. 4.7.2 (Testad på Ubuntu 11.04)hashsum-2.0.2-1_i386.deb (160 kB)
MD5: f389d24d8ea6571d781a4aed2b8543d3
Källkodhashsum-2.3.2-Qt5-source.tar.gz (379 kB)
MD5: 05e381c420617236b72b99cb8fc5927e
Källkodhashsum-2.3.2-Qt5-source.zip (387 kB)
MD5: 1eac27637a55d5436eb82ed87c0c4677
Källkodhashsum-2.3.1-Qt5-source.tar.gz (268 kB)
MD5: a34f8e3176515fa7801b165426ee0f6c
Källkodhashsum-2.3.1-Qt5-source.zip (276 kB)
MD5: 611775147f041d6e32570804c99828f6
Källkodhashsum-2.3.0-Qt5-source.tar.gz (104 kB)
MD5: 24d0d65b82e7aa768ed9d8a05ac077e4
Källkodhashsum-2.3.0-Qt5-source.zip (115 kB)
MD5: 3a2faae6931a3eb23e83edc6843b9ec8
Källkodhashsum-2.2.6-Qt5-source.tar.gz (104 kB)
MD5: a7df7e0ef57ec6a4ba8024923c04a59e
Källkodhashsum-2.2.6-Qt5-source.zip (114 kB)
MD5: a0292b3f47e2fbd5d38a1ec1b5d015fd
Källkodhashsum-2.2.5-Qt5-source.tar.gz (105 kB)
MD5: 1e1068c701096b549458c3f30a9237f8
Källkodhashsum-2.2.5-Qt5-source.zip (115 kB)
MD5: 758837281ebdc9730aa95fb7d9063cfc
Källkodhashsum-2.2.3-Qt5-source.tar.gz (98 kB)
MD5: d4796ea1b3d7db76608f0a946bbbbf72
Källkodhashsum-2.2.3-Qt5-source.zip (109 kB)
MD5: 05c4c757085a37b625e794e096ba45d5
Senaste källkoden finns på github

Alternativ nedladdning github (beta, extra och äldre versions.)Så här installerar man

AppImage

Behöver inte installeras, gör filen körbar:
$>chmod +x *.AppImage och dubbelklicka för att starta.

Slackware (version 2.1.0 och senare)

install: installpkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz
uninstall: removepkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz

Slackware (ädre versioner)

Kör skriptet: ./hashsum.SlackBuild
install: installpkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz
uninstall: removepkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz

Debian (Ubuntu)

install: sudo dpkg -i hashsum-x.x.x-x_amd64.deb
uninstall: sudo dpkg -r hashsum
Installera nödvändiga bibliotek: (Om det behövs, beror på din version.)
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-gui libqt4-network
Du kan också använda "Programcentral för Ubuntu" ("Ubuntu Software Center") eller motsvarande grafiska installationshanterare.

Om inga menyikoner syns, kan du behöva köra:
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons true
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true

Verkar gälla Gnome Classic

Windows

install: Dubbelklicka på install-x.x.x.exe
uninstall: Avinstallerare är inkluderad