English In English, please!

Licens

Copyright © 2011 - 2017 Ingemar Ceicer <programmering1 ( snabela ) ceicer.org>.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

GNU General Public License version 3.0

Tänk på att det kan ta lång tid och kräva mycket minne om du skapar hashlistor rekursivt när du har många mappar och filer att behandla!

Ladda hem senaste versionen

 
Slackware 14.2 64-bit Qt v. 5.7.1 hashsum-2.2.1-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (6,4 MB)
MD5: 933df12ec3af18593cf6c3cc666e7cc8
libwebp (Behövs för for Slackware 64-bit 14.2) libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz (506 kB)
MD5: c5b8905e7433e70423af4f9697fd67df
Slackware 14.1 64-bit Qt v. 5.7.1 hashsum-2.2.1-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (6,5 MB)
MD5: bdfe1a6e9c71e88580a8e9add4ebde71
Windows 64-bit Qt v. 5.6.2 install-2.2.1.exe (6,8 MB)
MD5: af76b1e3322e3f1a4a05a57d7b5e7272
Windows 32-bit Qt v. 5.6.0 install-2.2.0.exe (5,9 MB)
MD5: d98c5e27eb5c814838a90be29aa873ba
Slackware ARM, Raspberry Pi 3 Qt v. 5.9.0 hashsum-2.2.3-rp3_ARM_slack_current-20170616-ic1.txz (5,7 MB)
MD5: c71e34bb4f5b870e4de3f34b26d35479
Slackware ARM, Raspberry Pi 2 Qt v. 5.5.0 hashsum-2.1.0-rp2_ARM_slack_14.1-ic2.txz (5,7 MB)
MD5: 94b57ccd3c32efed6363e8b51757ad3b
Slackware (SlackBuild script) för 64-bit Slackware hashsum-2.0.4-64-SlackBuild.tar.gz (163 kB)
MD5: da8a4712019d2f2cf25cd9afa0aff801
Slackware (SlackBuild script) för 32-bit, 64-bit och Raspberry Pi ? ? hashsum-2.0.3-SlackBuild.tar.gz (119 kB)
MD5: cd7732c7d7609f9c47e8fd162822aa15
Debian (Ubuntu) 64-bit Qt v. 4.8.1 (Testad på Ubuntu 12.04) hashsum-2.0.3-1_amd64.deb(159 kB)
MD5: d36e0b8d82be90f7c75f2b5efb9af490
Debian (Ubuntu) 32-bit Qt v. 4.8.1 (Testad på Ubuntu 12.04) hashsum-2.0.2-1_i386.deb (160 kB)
MD5: c4ab007eadfa44f83dc8e72d5cc7a9f2
Debian (Ubuntu) 64-bit Qt v. 4.7.2 (Testad på Ubuntu 11.04) hashsum-2.0.2-1_amd64.deb (160 kB)
MD5: 3aa2cc0c7c2451d4baeef6caa7bf5b12
Debian (Ubuntu) 32-bit Qt v. 4.7.2 (Testad på Ubuntu 11.04) hashsum-2.0.2-1_i386.deb (160 kB)
MD5: f389d24d8ea6571d781a4aed2b8543d3
Källkod Qt 5 hashsum-2.2.1-Qt5-source.tar.gz (102 KB)
MD5: f4907b24a1e45f12e6857ab74f2328b7
Källkod Qt 5 hashsum-2.2.1-Qt5-source.zip (105KB)
MD5: 32ec05c42f317895d343a3013f4f4ad8
Senaste källkoden finns på github

Alternativ nedladdning Ceicer-IT Programs (beta, extra och äldre versions.)Så här installerar man

Slackware (version 2.1.0, static build Qt 5.4.1)

install: installpkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz
uninstall: removepkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz

Slackware (ädre versioner)

Kör skriptet: ./hashsum.SlackBuild
install: installpkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz
uninstall: removepkg hashsum-x.x.x-i686_64_slack_xx.xx-ic1.txz

Debian (Ubuntu)

install: sudo dpkg -i hashsum-x.x.x-x_amd64.deb
uninstall: sudo dpkg -r hashsum
Installera nödvändiga bibliotek: (Om det behövs, beror på din version.)
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-gui libqt4-network
Du kan också använda "Programcentral för Ubuntu" ("Ubuntu Software Center") eller motsvarande grafiska installationshanterare.

Om inga menyikoner syns, kan du behöva köra:
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons true
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true

Verkar gälla Gnome Classic

Windows

install: Dubbelklicka på install-x.x.x.exe
uninstall: Avinstallerare är inkluderad