EnglishIn English, please!

UPPDATERINGAR

2016-05-18
Version: 2.2.0
Möjligt att öppna sparade hashsummelistor direkt från programmet
Möjligt att öppna sparade listor på förändrade filer direkt i programmet
Visar sökväg och antalet filer vid hashsummelista lokalt

2016-02-17
Version: 2.1.1
Programmet är lite bredare för att få bättre plats med långa hashsummor
Support för Windows 10 i "Om..."
Visar licensen
Visar versionshistoriken
Finns för 32-bitars och för 64-bitars Windows

2015-05-02
Version: 2.1.0
Tillagda algoritmer: SHA224, SHA256, SHA384,
SHA512, SHA3_224, SHA3_256, SHA3_384,
SHA3_512
Lista på nyss kollade filer.
Qt 5, Alla versioner.
Möjligheten att spara rapportfiler i pdf-format är slopad.

2014-10-12
Version: 2.0.4
Grekisk översättning
Qt 5, Windows versionen.

2013-01-02
Version: 2.0.3
Effektivare kod.

2012-09-07
Version: 2.0.2a
Kompletterat med saknade biblioteksfiler.
Gäller endast Windowsversionen

2012-07-25
Version: 2.0.2
Stöds inte användarens språk, kommer information att ges
att programmets menyer är på engelska.
Om du ändrar på skärmupplösningen och programmet riskerar att
hamna utanför justeras detta så att programmet hamnar
på skärmen. Tydligare menyer.

2012-05-16
Version: 2.0.1
Bugg i "Hitta förändringar" fixad

2012-05-12
Version: 2.0.0
Man kan bekvämt skapa Debian md5sums listor
Möjlighet att visa hela sökvägen i listorna.
Möjlighet att välja filer från olika mappar till samma hashsummelista
"Whats's this" help borttagen (fungerade inte med Ubuntu).
Direkt länk till manualsidor.
Bättre formaterade pdf-listor.

2012-04-10
Version: 1.0.1
Ingen hashsumma på "standard filnamn" eller "standard filnamn.pdf"
när programmet skapar rekursiva hashsummelistor.
Rättad svensk översättning.

2012-03-24
Version: 1.0.0
Möjlighet att beräkna hashsummor för text.
Möjlighet att spara som textfil och pdf-fil samtidigt.
Bättre funktionalitet i klippbordshanteringen.

2012-03-17
Version: 0.0.14
Kopiera hashsumman till klippbordet.

2012-03-15
Version: 0.0.13
Kopiera sökvägen till klippbordet.
Mindre förbättringar.
Exakt samma källkod för alla operativsystem.

2012-02-26
Version: 0.0.12
Automatisk omstart av programmet vid språkbyte.

2012-02-04
Version: 0.0.11
Du kan spara hashsummelistorna i pdf-format.
Bugg fixad: "Spara hashsummelistorna där filerna är"
fungerar nu samtidigt med "Skapa hashsummelistor, rekursivt"

2012-01-28
Version: 0.0.10
Du kan jämföra mot en vald hashsumma.

2011-07-18
Version: 0.0.9
Du kan välja att programmet alltid ska kolla efter uppdateringar vid start.
Du kan välja filer från olika mappar när du jämför filer.
Du kan välja att alltid starta i din hemmamapp.
(Standard är senast öppnade mapp).

2011-06-20
Version: 0.0.8
Du kan kolla vilka filer som har ändrats, vilka som
är nya och vilka som försvunnit sedan förra
gången du kollade.
Du kan välja operativsystemets "Öppna" och "Spara"
dialoger, eller programmets egna

2011-06-17
Version: 0.0.7
Du kan rekursivt skapa listor med hashsummor.
Du kan välja om datum och tid ska visas i hashsummefilen.

2011-06-13
Version: 0.0.5
Buggrättning.
Nu går det att öppna filer som saknar filändelse.

2011-06-12
Version: 0.0.4
Listorna med checksummor kan autosparas.
Du kan välja ett standard filnamn för att spara checksummelistorna.

2011-06-11
Version: 0.0.3
Man kan skapa listor med checksummor som
sparas som en textfil. Svenskt språkstöd.

2011-06-05
Version: 0.0.2
Tydligare meddelanden fr�n programmet.