rp är ett program för att byta tecken i textfiler
Finns för Linux och för Windows

promten (11 kb)
Körs från kommandopromten

Programmet är skrivet i C++, det går snabbt att byta...

Det följer med script för Linux och för DOS så att du kan automatisera.

rp.exe 0.0.1 (C) Ingemar Ceicer 2007 - 2019 (Windows)
rp 0.0.1 (C) Ingemar Ceicer 2007 - 2019 (Linux)

Linux

'rp' är ett program skrivet i C++. Det byter alla förekomster av
ett tecken mot ett annat tecken, eller en följd av tecken i textfiler.
C++ kan inte hantera mappar, därför har jag gjort ett BASH script,
'cmd_rp', så att det går att göra byten i flera filer med ett kommando.

 

Ange i filen 'rp_conf' vilka tecken du vill ha utbytta:

i=Ingemar

byter alla förekomster av 'i' mot 'Ingemar'
mönstret är alltså: ett (1) tecken byts mot ett eller flera tecken.
Skriv inget annat i filen!

Användning: (1,2 eller 3)

1. Öppna en kommandopromt och skriv: 'rp' du får frågan vilken fil du vill byta i.
2. Öppna en kommandopromt och skriv: 'rp filnamn'
Programmet kommer att byta enligt vad du angett i 'rp_conf'
3. Använd 'cmd_rp'. Skriv 'cmd_rp filändelse1 filändelse2'
('filändelse2' är frivilligt) och alla filer i aktuell mapp
med rätt ändelse kommer att gås igenom och byte göras.

Windows

'rp.exe' är ett program skrivet i C++. Det byter alla förekomster av
ett tecken mot ett annat tecken, eller en följd av tecken i textfiler.
C++ kan inte hantera mappar, därför har jag gjort ett DOS script,
'cmd_rp.cmd', så att det går att göra byten i flera filer med ett kommando.

 

Ange i filen 'rpconf' vilka tecken du vill ha utbytta:

i=Ingemar

byter alla förekomster av 'i' mot 'Ingemar'
mönstret är alltså: ett (1) tecken byts mot ett eller flera tecken.
Skriv inget annat i filen!

Användning: (1,2 eller 3)

1. Klicka på 'rp.exe', du får frågan vilken fil du vill byta i.
2. Öppna en kommandopromt och skriv: 'rp.exe filnamn'
Programmet kommer att byta enligt vad du angett i 'rp_conf.txt'
3. Använd 'cmd_rp.cmd'. Skriv 'cmd_rp.cmd filändelse1 filändelse2'
('filändelse2' är frivilligt) och alla filer i aktuell mapp
med rätt ändelse kommer att gås igenom och byte göras.