Stänga av och starta om Slackware från programmenyn

Man måste själv skapa menyalternativ för att kunna stänga av och starta om Slackware

Startmenyn (39 kB)

Här är ett sätt att lägga till "Reboot" och "Halt". Man börjar med att högerklicka på K Menu knappen (startknappen, vanligen längst ned till vänster). Välj Menu Editor. Detta fönster öppnas.

Menu Editor (46kB)

Välj File -> New Item...

New Item (6 kB)

Välj namn: Halt

Meny editorn öppnas.

Menu Editor 2 (54 kB)

Efter Command: skriver du sudo /sbin/halt -i

(Gör på samma sätt: sudo /sbin/reboot -i för att lägga till en genväg för att starta om datorn)

Om allt fungerat som det skall, har du nu fått ett alternativ i startmenyn med namn Halt. Kommandot fungerar tyvärr inte. Vi måste göra några saker till...

Det är inte tillåtet för vanliga användare att stänga av och boota om datorn hur som helst!. Det är därför vi använder kommandot sudo före halt kommandot /sbin/halt -i.

sudo används för att göra det möjligt för vanliga användare, utan root-rättigheter att använda vissa kommandon. Vad som är tillåtet finns definierat i filen /etc/sudoers. Filen öppnas för editering med kommandot visudo.

Du måste vara root för att få läsa/skriva i filen sudoers.

visudo

Vi lägger till sista raden:
(/sbin/halt -i för att kunna stänga av och /sbin/reboot -i för att kunna starta om)
%users ALL=(ALL)NOPASSWD: /sbin/halt -i,/sbin/reboot -i

Gör inga extra mellanslag eller radbrytningar!

Exempel på sudors fil

-i efter halt och reboot gör så att nätverksanslutningar stängs ner innan datorn stängs av eller startar om.

Det är lite krångligt att ändra i filen sudoers. Kommandoradseditorn vi används. Här kommer några användbara kommandon. Det finns två huvudlägen i vi. Editeringsläge och kommandoläge. vi startar alltid i kommandoläge. Det finns faktiskt olika editeringslägen. Det som man behöver använda här är a. Insättningsläge, bokstaven man skriver in hamnar efter kommandopromten.

 

Användbara kommandon

För att skapa en ny rad: (i kommandoläge!)
o skapar en ny rad nedanför markören.

För att komma till editeringsläge
a

För att komma tillbaka till kommandoläge:
Esc

För att spara ändringarna: (kontrollera att du är i kommandoläge)
:, w och q. Därefter tryck Enter.

OBS! tryck :, w och q i denna ordning.

 

Klart

Om allt fungerar är det nu möjligt för alla användatre att starta och stänga av datorn med kommandot
sudo /sbin/reboot -i
respektive
sudo /sbin/halt -i
eller att använda de genvägar på startmenyn som vi skapat.

 

Ta reda på mer

Manual VI editor
Hemsida sudo

För information om halt och reboot skriv
man halt
respektive
man reboot
i kommandoskalet.

Tillbaka till Slackware tips

Välkommen med synpunkter och buggrapporter till
Synpunkter och buggrapporter