EnglishIn English, please!

nerd Om versioner

Windows använder Qt 4.8.2

Slackware 13.37 64 bit använder Qt 4.7.0

Slackware 13.37 32 bit använder Qt 4.7.0

Slackware 13.1 64 bit använder Qt 4.6.2

Slackware 13.x 32 bit använder Qt 4.5.2

Debian (Ubuntu) 12.04 32 och 64 bit använder Qt 4.8.1

Debian (Ubuntu) 11.04 32 och 64 bit använder Qt 4.7.2streamCapture översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta streamCapture! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan och . Din översättning skriver du in mellan och (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till

Tack för hjälpen!

 
    
    Copy (do not rename)
    Kopiera (ej nytt namn)
  
  
    
    Copy to...
    Kopiera till...
  

Ladda ner:

Att översätta (0.2.8) | Att översätta (0.3.3) | programmets hjälpfil: textformat wordformat | Qt Linguist