English In English, please!

Licens

Copyright © 2016 - 2017 Ingemar Ceicer <programmering1 ( snabela ) ceicer.org>.

Detta program är fri programvara: du kan distribuera det och / eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen, eller (om så önskas) någon senare version. Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.

GNU General Public License version 3.0Senaste version

 
Windows 64-bit install-0.9.3.exe (46,2 MB)
MD5: ce34466f5e8eb23f674d08872ea21a4d
Windows 32-bit install-0.9.3.exe (44,0 MB)
MD5: 24555482b64152d32f999270ea163606
Visual C++ Redistributable, Kan behövas för Windowsversionen (64-bit) vc_redist.x64.exe (14,6 MB)
MD5: 45b47f4214ddc9f4782363a38504c9d2
Visual C++ Redistributable, Kan behövas för Windowsversionen (32-bit) vc_redist.x86.exe (13,8 MB)
MD5: a3cb49daa1347ffe34b517f1a12f40ab
Slackware 14.2 64-bit streamcapture2-0.9.3-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (28,8 MB)
MD5: 702346161b00480a8be5ab3a7c9870b1
python-requests (Behövs för for Slackware) python-requests-2.12.1-x86_64-1_SBo.tgz (1 MB)
MD5: 3f91c0e53915d2cdac6c0bdaca94effc
libwebp (Behövs för for Slackware 14.2) libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz (506 kB)
MD5: c5b8905e7433e70423af4f9697fd67df
Slackware 14.1 64-bit streamcapture2-0.9.1-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (17,4 MB)
MD5: 31585f36d5389f576db5f9166914539c
Källkod streamcapture2-0.9.3-source.zip (113 KB)
MD5: 67e0fa7840ce378d2dbe5328f0c7fccb

Alternativ nedladdning Ceicer-IT Programs (beta, extra och äldre versions.)

Uppdaterad: (Berör Slackware 14.2 användare)
Du behöver ladda ner och installera libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz och skapa några länkar.
installpkg libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz
ln -s /usr/lib64/libwebp.so.6.0.2 /usr/lib64/libwebp.so.5
ln -s /usr/lib64/libwebpdemux.so.2.0.1 /usr/lib64/libwebpdemux.so.1

När du uppdaterar:

I Windowsversionen går det att installera en ny version direkt, installationsprogrammet kommer att avinstallera den gamla versionen innan den installerar den nya. Slackwareanvändare kör upgradepkg som vanligt.