English In English, please!

Licens

Copyright © 2016 - 2017 Ingemar Ceicer <programmering1 ( snabela ) ceicer.org>.

Detta program är fri programvara: du kan distribuera det och / eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen, eller (om så önskas) någon senare version. Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.

GNU General Public License version 3.0Senaste version

 
Windows 64-bit install-0.10.1.exe (22,8 MB)
MD5: 86a0cb9c95005fe920ea69ce20ec3b3d
Windows 64-bit install-0.10.0.exe (46,8 MB)
MD5: 921795d027b95ee28fad568c1f91ee8c
Windows 64-bit install-0.9.4.exe (46,8 MB)
MD5: 81ccd367346fd41be3dfcf9ad4704fb3
Visual C++ Redistributable MSVC++ 15.0, Kan behövas för Windowsversionen. vc_redist.x64.exe (Från Microsoft, 14,5 MB)
vc_redist.x64.exe (Från bin.ceicer.com, 14,5 MB)
MD5: 4b0e07f7731f5c4e72c4a1726e532ce1
Slackware 14.2 64-bit streamcapture2-0.10.1-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (16,2 MB)
MD5: baaf0fb025eca90ab3601bfb979270c8
Slackware 14.2 64-bit streamcapture2-0.10.0-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (25,9 MB)
MD5: 621fd7819b935a2bb7f462fc96c74bc6
Slackware 14.2 64-bit streamcapture2-0.9.4-i686_64_slack_14.2-ic1.txz (29,0 MB)
MD5: 353c808c75dfab6f99c317780375fd9f
Linux all executable 64-bit streamCapture2-0.10.1.tar.gz (8,8 MB)
MD5: 4d1f5a2aad7797d476a24429155f9690
Källkod streamcapture2-0.10.1-source.tar.gz (75 KB)
MD5: 641f2531f08bb76d78842e76d4089056
Källkod streamcapture2-0.10.1-source.zip (81 KB)
MD5: 73194c98d8da1e9f5cda8885266394ee
Källkod streamcapture2-0.9.4-source.tar.gz (101 KB)
MD5: f3549e38f874bf653bfacb06b6f8349c
Källkod streamcapture2-0.10.0-source.zip (81 KB)
MD5: 68fb161a451db2a78a78ac74fae99212
Källkod streamcapture2-0.9.4-source.tar.gz (101 KB)
MD5: f3549e38f874bf653bfacb06b6f8349c
Källkod streamcapture2-0.9.4-source.zip (112 KB)
MD5: 2ca917a2ac931fbb795bc3cb2379c7f0
Senaste källkoden finns på github

Alternativ nedladdning Ceicer-IT Programs (beta, extra och äldre versions.)

Berör Slackware 14.2 användare Du behöver ladda ner och installera några program/bibliotek och skapa några länkar.
Ladda ner och installera: idna-2.5-x86_64-1_SBo.tgz 134 kB
MD5: 794bdfd4c6ce3f41304fb138a495df6d
Ladda ner och installera: python-certifi-2017.4.17-x86_64-1_SBo.tgz 367 kB
MD5: e78ff37055428badd85570c174b347a7
Ladda ner och installera: python-chardet-3.0.4-x86_64-1_SBo.tgz 225 kB
MD5: 74a711eaf62d33a5ef721ed0402a8f58
Ladda ner och installera: python-requests-2.18.1-x86_64-1_SBo.tgz 639 kB
MD5: a0d029af93b9c4fef9e046fdd3d85cb0
Ladda ner och installera: python-urllib3-1.21.1-x86_64-1_SBo.tgz 220 kB
MD5: 91372b3be17e28b0aced2c65e55d1eb5
Ladda ner och installera: libwebp-0.5.2-x86_64-1_SBo.tgz 506 kB
MD5: 1f5b2f9c24530ee13f6c4502bf621bf3
Alla filerna i ett arkiv (tar.gz) all_dependencies.tar.gz 2,1 MB
MD5: cccf608960175aa5f9371cecf44ad7ac
Alla filerna i ett arkiv (zip) all_dependencies.zip 2,1 MB
MD5: 2d9d5c3c489f2a3972b20fb68d8fefdb

Skapa några länkar (Slackware 14.2)

ln -s /usr/lib64/libwebp.so.6.0.2 /usr/lib64/libwebp.so.5
ln -s /usr/lib64/libwebpdemux.so.2.0.1 /usr/lib64/libwebpdemux.so.1

I Windowsversionen går det att installera en ny version direkt, installationsprogrammet kommer att avinstallera den gamla versionen innan den installerar den nya. Slackwareanvändare kör upgradepkg som vanligt.