EnglishIn English, please!
Bild på programmet

Ladda ner en fil
  1. Klistra in adressen i din webbläsare där videon du vill ladda ner spelas.
  2. Klicka på "Sök".
  3. Klicka på "Ladda ner".
  4. Välj plats att spara filen på och ett filnamn.
Default laddas strömmen med högst kvalité ned. Vill du ladda ner en lägre kvalité (och en mindre fil) väljer du någon annnan "Kvalité" och "Metod" som hittats. Fyll bara i de nya värdena i textrutorna.


Bild på programmet

Ladda ner flera filer
  1. Klistra in adressen i din webbläsare där videon du vill ladda ner spelas.
  2. Klicka på "Sök".
  3. Klicka på "Lägg till".
  4. Upprepa för alla filer du vill ladda ner.
  5. Klicka på "Ladda ner alla".
  6. Välj plats att spara filerna på, filnamn skapas automatiskt.
Default laddas strömmen med högst kvalité ned. Vill du ladda ner en lägre kvalité (och en mindre fil) väljer du någon annnan "Kvalité" och "Metod" som hittats. Fyll bara i de nya värdena i textrutorna.