Undrat över talbaser?

Vi använder ju oftast talbasen 10, hur blir det då om man konverterar till någon annan talbas?

Kolla själv! Använd siffror och "," (Decimalkomma) när du skall skriva ett decimaltal.
Tänk på att det blir fler decimaler när man konverterar från en högre till en lägre talbas.

I svaret används "." (Decimalpunkt)

Ladda hem källkoden [HTTP]
talbas.cpp.tar.gz
talbas.cpp.zip
Skrivet i c++ och Qt