Bild på lilla datorn Marie Marie är en dator av typen Raspberry Pi 2 Model B som kör Slackware ARM som operativsystem.

Bredd: 95 mm, Djup: 64 mm, Höjd: 35 mm, Vikt: 92 g (inklusive låda och MicroSD-kort)

MariaDB är installerad och fungerar, som synes. (Datorns fysiska data läses in från databasen.) PHP används för att tala med databasen. Document Object Model används för att kunna ladda delar av webbinehållet utan att hela sidan behöver laddas om. Till det ändamålet är xajax installerat. Använd länkarna längst ner, så får du se hur det fungerar!

Webbservern som används är Apache. FTP-servern som är installerad för att ladda upp filer till webbservern är vsftpd.

Teknisk information
Marie 1
Marie 2

En teknisk guide med program och programmering för Raspberry Pi 2 Model B och Slackware ARM hittar du här

Raspberry Pi

Slackware

Raspberry Pi och Slackware