Först måste du installera Qt 4!
Hämta hos Trolltech

Script som länkar filer i /usr/local/Trolltech/Qt-x.x.x/bin/ till
filer som alla slutar på '4' i /usr/local/bin/
på så sätt kan man köra Qt 4 på en maskin som internt
använder Qt 3. Alla vanliga kommandon ersätts med
samma kommando med en 4:a sist i namnet
Testat på Slackware 10.2 och 11.0

(C) Ingemar Ceicer 2006 - 2019
programmering ( snabela ) ceicer.org

Användning:
'makeqt4link remove' Tar bort alla länkar
'makeqt4link Qt-x.x.x' länkar till version x.x.x
Kolla i /usr/local/Trolltech/ vad senaste versionen heter!

Testa med:
qmake4 --version
det skall stå något som liknar detta:
'Using Qt version 4.2.1 in /usr/local/Trolltech/Qt-4.2.1/lib'
Då vet man att det fungerat!