UPPDATERINGAR

2011-03-13
Version: 0.0.3
Ny version med uppdaterad källkod för gcc >= 4.x.x
CONFIGURATIONSFILEN rp.conf MÅSTE NU PLACERAS I
/usr/local/bin

2007-07-26
Version: 0.0.2
Uppdaterad statistik. Gäller windows-versionen

2007-07-23
Version: 0.0.2
Uppdaterad statistik. Gäller linux-versionerna

2007-02-04
Release 0.0.1