v. 1 [2006-09-15]

nerd nerd Om "Titta på bilderna [inloggning]"

Här tar jag bara upp det som skiljer från "För tekniknörden 1"

För att kunna hantera olika textkodning har jag infört en ny markör:

$koda_start = strpos($alltx,"<koda>");
$koda_slut = strpos($alltx,"</koda>");
$koda = trim(substr($alltx,$koda_start+6,($koda_slut-$koda_start-6)));
if ($koda == "utf-8")
  $allt=utf8_decode($alltx);
if ($koda != "utf-8")
  $allt=$alltx;

Här kan man skriva "utf-8" om det skulle behövas.

I texten (på telefonen eller vilket e-postprogram som helst) skriver jag:

<koda>

</koda>
<user>

</user>
<rubrik>

</rubrik>
<bildtext>

</bildtext>
<text>

</text>

På detta sätt får jag en bra formatering. Detta sparas som en mall. Det gör det lätt när man skall skicka igen. Det är också lätt att hitta dessa markörer. Enda nackdelen är om man vill kunna skicka text som ser precis så här ut.

E-post

Det har tillkommit en funktion som skickar e-post för att meddela att det finns en bild.

function meddela($namn,$passwd,$email)
{

$avs_namn="user";
$avs_email="user@example.com";
$script_path="http://example.com/user/phonemail/inlogg.html";
//Ändra '$avs_namn', '$avs_email' och '$script_path' efter eget önskemål


$huvud .= "From: ".$avs_namn." <".$avs_email.">\r\n";
$huvud .= "Reply-To: ".$avs_namn." <".$avs_email.">\r\n";
$huvud .= "Return-Path: ".$avs_namn." <".$avs_email.">\r\n";
$huvud .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$huvud .= "Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1\r\n";
$huvud .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n\r\n";
$mottagare=$email;
$amne="Du har fått en bild";
$text="Logga in på ".$script_path."\r\nAnvändare: ".$namn."\r\nLösenord: ".$passwd."\r\nDär kan du titta pa en bild jag just tagit med min mobiltelefon!\r\n\\\\".$avs_namn;
mail($mottagare,$amne,$text,$huvud);

}

Först kollas:

<user>user:password:test@test.com</user>

Står det en adress här skickas e-post med inloggningsuppgifter, annars händer inget.

Databaser

Jag har använt en databas med två tabeller, en tabell med bilden och texten. En annan tabell som håller reda på hur många bilder som finns samt varje användares inloggningsnamn och lösenord. OBS! Använd 'mediumtext' för bilden, så att den får plats.

tb_dedicated_phone 

Namn

Datatyp

nyckel (primary key)int
subjectchar(100)
bildtextchar(100)
textchar(200)
anlantdatatime
bildmediumtext
is_bildenum('ja','nej')
user_idint
tb_user_data 

Namn

Datatyp

nyckel (primary key)int
namnchar(50)
passwordchar(50)
emailchar(100)
antal_posterint
  
  
  

'user_id' i 'tb_dedicated_phone' innehåller 'nyckel' från 'tb_user_data' . För att kunna koppla data med användare.

Ladda ner | alla_filer2.zip | alla_filer2.tar.gz |

dedicated_tele_mail.php (skriptet som läser in e-posten)
dedicated_bild.php (skriptet som läser in bilden från db)
inlogg2.php (vanliga användarfilen)
inlogg_admin.html (administration, du kan ändra och ta bort)
inlogg_admin2.php (administration, du kan ändra och ta bort)
inlogg_admin3.php (administration, du kan ändra och ta bort)

denna info i pdf-format

Licens

© 2006 - 2019 Ingemar Ceicer
Licensierat under GNU General Public License
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

GNU General Public License version 2.0