UPPDATERINGAR

2015-07-17
The guide completely rewritten. Now in English.


2008-02-17
Manualen uppdaterad.

För att ">> /var/log/ntpusers.log" (se logrotate skriptet) skall kunna köras, måste filen ntpusers.log först skapas. Det gör du så här:

$> toutch /var/log/ntpusers.log


2007-01-09
Version: 0.0.2

En ändring i scriptet:
ip_ofset=$(echo `/usr/sbin/ntpdate $s 2>/dev/null` | awk '{print $8 " " $10}')
Ändras till:
ip_ofset=$(echo `/usr/sbin/ntpdate -b $s 2>/dev/null` | awk '{print $8 " " $10}')
Kör man ntpdate med växeln "-b" tvingar man ntpdate att ställa om tiden med "settimeofday()" istället för med "adjtime()". Normalt körs "adjtime()" alltid då klockan behöver ställas högst 0.5 sekund. Det anses bäst att alltid ställa klockan med "settimeofday()" vid systemstart. Detta kommando ställer klockan direkt på rätt tid, utan fösök att vara försiktig. Se vidare "man ntpdate".