English In English, please!     Ge namn efter tid och datum?
EXIF ReName
löser detta

Licens

Copyright 2007 - 2019 Ingemar Ceicer <programmering1 ( snabela ) ceicer.org>.

Detta program är fri programvara: du kan distribuera det och / eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen, eller (om så önskas) någon senare version. Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.

GNU General Public License version 3.0

"Open File" dialogrutan fungerar inte perfekt med KDE4 (Linux). detta beror på en känd bug i "Öppna fil" dialogen. Använd XFCE desktop eller någon annan skrivbordsmiljö, så fungerar det.

Nytt format AppImage för alla Linuxdistributioner Guide

 
Linux 64-bit Alla distributioner version 0.1.3 exifrn-0.1.15-a4d62ee-x86_64.AppImage (7,2 MB)
MD5: 995d12ce20d7101b15671524ecd13786
Alternative download (gitlab)


Senaste version

 
Windows install-0.1.3.exe (9.3 MB)
MD5: aa42178cf32dd0b658b7d37fd05b30bb
Slackware64 14.1 exifrg-0.1.3-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (226 kB)
MD5: 74af3d26235ae795f3015047facd0d1f
Slackware64 13.37 exifrg-0.1.2-i686_64_slack_13.37-ic1.txz (212 kB)
MD5: 0f5ede0dca998a2405469df058d5d0e8
Slackware 13.37 exifrg-0.1.2-i686_slack_13.37-ic1.txz (211 kB)
MD5: 9a4989db7e3f80822162c3ce690e2965
Källkod exifrg-linus-0.1.3-source.tar.gz (129 KB)
MD5: b5441e75f4e4d848ca06754c677c3d58
Källkod exifrg-windows-0.1.3-source.zip (146 KB)
MD5: fb2ae4fc1703e03d038ef8188a95129b

Alternativ nedladdning Storegate (Även beta, extra och äldre versioner.) (Ceicer IT)

När du uppdaterar:

I Windowsversionen går det att installera en ny version direkt, installationsprogrammet kommer att avinstallera den gamla versionen innan den installerar den nya. Använder du Slackware kan du uppdatera med upgradepkg ny-version