EnglishIn English, please!   Ge namn efter tid och datum?
EXIF ReName
löser detta

Licens

Detta program �r fri programvara: du kan distribuera det och / eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation, antingen version 3 av licensen, eller (om s� �nskas) n�gon senare version. Detta program distribueras i hopp om att det ska vara anv�ndbart, men UTAN N�GRA GARANTIER, �ven utan underf�rst�dd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License f�r fler detaljer.

GNU General Public License version 3.0

"Open File" dialogrutan fungerar inte perfekt med KDE4 (Linux). detta beror på en känd bug i "Öppna fil" dialogen. Använd XFCE desktop eller någon annan skrivbordsmiljö, så fungerar det.

Senaste version

 
Windowsinstall-0.1.3.exe (9.3 MB)
MD5: aa42178cf32dd0b658b7d37fd05b30bb
Slackware64 14.1exifrg-0.1.3-i686_64_slack_14.1-ic1.txz (226 kB)
MD5: 74af3d26235ae795f3015047facd0d1f
Slackware64 13.37exifrg-0.1.2-i686_64_slack_13.37-ic1.txz (212 kB)
MD5: 0f5ede0dca998a2405469df058d5d0e8
Slackware 13.37exifrg-0.1.2-i686_slack_13.37-ic1.txz (211 kB)
MD5: 9a4989db7e3f80822162c3ce690e2965
Källkodexifrg-linus-0.1.3-source.tar.gz (129 KB)
MD5: b5441e75f4e4d848ca06754c677c3d58
Källkodexifrg-windows-0.1.3-source.zip (146 KB)
MD5: fb2ae4fc1703e03d038ef8188a95129b

Alternativ nedladdning Storegate (Även beta, extra och äldre versioner.) (Ceicer IT)

När du uppdaterar:

I Windowsversionen går det att installera en ny version direkt, installationsprogrammet kommer att avinstallera den gamla versionen innan den installerar den nya. Använder du Slackware kan du uppdatera med upgradepkg ny-version