EnglishIn English, please!   Ge namn efter tid och datum?
EXIF ReName
löser detta

UPPDATERINGAR

2014-08-06
Version: 0.1.3
Programmet kommunicerar på grekiska.

2011-11-03
Version: 0.1.2
Programmet kommunicerar på ryska.