English In English, please!

nerd

Samma källkod till Windows som till Linux. Färdiga installationspaket finns för:

AppImage

1: hashSum-x86_64.AppImage Kompilerad med gcc 7.3.0 och Qt 5.11.1 (Statiskt länkad)
2: hashSum-x86_64.AppImage Kompilerad med gcc 4.8.4 och Qt 5.10.1 (Statiskt länkad)

Slackware

version 14.2 Kompilerad med gcc 5.3 och Qt 5.10.0 (Statiskt länkad)
version 14.1 Kompilerad med gcc 4.8.2 och Qt 5.7.1 (Statiskt länkad)
version 14.0 Kompilerad med gcc 4.7.1 och Qt 4.8.2
version 13.37 Kompilerad med gcc 4.5.2 och Qt 4.7.0

Slackware ARM (Raspberry Pi3)

hashsum-2.3.0-rp3_ARM-current_20171015_ic1.txz Kompilerad med gcc 7.2.0 och Qt 5.10.0

Debian (Ubuntu)

Kompilerad med gcc 4.6.3 och Qt 4.8.1

Om inte programmets ikoner syns, kan man behöva köra:

gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons true
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true

Verkar gälla Gnome Classic

Windows 64 bit

Kompilerad med MSVC++ 15.7 (MSVS 2017) och Qt 5.11.1 (Statiskt länkad)

Windows 32 bit

Kompilerad med MinGW GCC 4.9.2 och Qt 5.6.0 (Statiskt länkad)

hashSum översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta hashSum! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan <source> och </source>. Din översättning skriver du in mellan <translation> och </translation> (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till
Synpunkter och buggrapporter
Tack för hjälpen!

 <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="128"/>
    <source>Copy (do not rename)</source>
    <translation>Kopiera (ej nytt namn)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="130"/>
    <source>Copy to...</source>
    <translation>Kopiera till...</translation>
  </message>

Lada ner:

Fil att översätta (2.3.2)

Qt översättningsprogram: Qt Linguist (Windows 64-bit) | Qt Linguist (Linux 64-bit)

Windows: Installera programmet (avinstallerare ingår) Linux: (Fungerar med de flesta linuxdistrubutioner. Testat på Ubuntu 14.04 och 18.04) gör filen körbar och dubbelklicka (Göra körbar: Högercklick, egenskaper.) Ingen installation behövs)

En guide som visar hur man översätter