EnglishIn English, please!

nerd

Samma källkod till Windows som till Linux. Färdiga installationspaket finns för:

Slackware

version 14.1 Kompilerad med gcc 4.8.2 och Qt 5.6.0 (Statiskt länkad)
version 14.0 Kompilerad med gcc 4.7.1 och Qt 4.8.2
version 13.37 Kompilerad med gcc 4.5.2 och Qt 4.7.0

Slackware ARM (Raspberry Pi)

version current-20121226 Kompilerad med gcc 4.7.1 och Qt 4.8.2

Debian (Ubuntu)

Kompilerad med gcc 4.6.3 och Qt 4.8.1

Om inte programmets ikoner syns, kan man behöva köra:

gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons true
gconftool-2 --type boolean --set /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true

Verkar gälla Gnome Classic

Windows 64 bit

Kompilerad med MinGW GCC 5.3.0 och Qt 5.6.0 (Statiskt länkad)

Windows 32 bit

Kompilerad med MinGW GCC 4.9.2 och Qt 5.6.0 (Statiskt länkad)

hashSum översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta hashSum! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan och . Din översättning skriver du in mellan och (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till

Tack för hjälpen!

 
    
    Copy (do not rename)
    Kopiera (ej nytt namn)
  
  
    
    Copy to...
    Kopiera till...
  

Lada ner:

Fil att översätta | Qt Linguist