EnglishIn English, please!   Fel på tidsangivelsen?
EXIF ReGenerate
löser ditt problem!

Installera

Slackware

install: installpkg exifrn-x.x.x-i686-k.tgz
uninstall: removepkg exifrn-x.y.x-i686-k.tgz

Ubuntu (Debian)

install: sudo dpkg -i exifrn_x.x.x_x_all.deb
uninstall: sudo dpkg -r exifrn
Installera nödvändiga bibliotek:
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-gui libqt4-network

Windows

install: Dubbelklicka på install-x.x.x.exe
uninstall: Avinstallerare är inkluderad

Kompilera

Källkoden är skriven för QT4. Du behöver en lämplig utvecklingsmiljö. Finns för Windows, Linux och MacOS X. Slackware och Ubuntu Gnu/Linux samt Windows fungerar fint. (Jag har ju testat!). Bör fungera med andra Linuxdistributioner liksom med MacOS X.

Köra

Hoppas att det är ganska självförklarande. Du väljer vilka filer du vill ändra namn på, alternativt kopiera med nytt namn. Du kan behålla det gamla namnet eller hitta på ett nytt. Samt skapa mappar som får namn efter filernas datum (ÅÅÅÅ_MM_DD).

Innan avinstallation

Inställningarna sparas för varje användare. Dessa sparas i Windowsversionen i
C:\Documents and Settings\*\.exifrename
Och i Linux i
/home/*/.exifrename
Där * = användare

Du kan ta bort konfigurationsfilerna genom att klicka på

Verktyg -> Ta bort personliga data

innan du avinstallerar.

Individuella inställningar för varje användare

Varje användare får sina egna inställningar.

Kolla enkelt efter uppdateringar

Programmet kan kolla efter uppdateringar. Du måste vara ansluten till internet för att det ska fungera.