English In English, please!

nerd


streamCapture översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta streamCapture2! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan <source> och </source>. Din översättning skriver du in mellan <translation> och </translation> (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till
Synpunkter och buggrapporter
Tack för hjälpen!

 <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="128"/>
    <source>Copy (do not rename)</source>
    <translation>Kopiera (ej nytt namn)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="130"/>
    <source>Copy to...</source>
    <translation>Kopiera till...</translation>
  </message>

Ladda ner:

Fil att översätta (0.10.1)

Qt översättningsprogram: Qt Linguist (Windows 64-bit) | Qt Linguist (Linux 64-bit)

Packa upp och klicka på programfilen

En guide som visar hur man översätter