EnglishIn English, please!

nerd


streamCapture översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta streamCapture2! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan och . Din översättning skriver du in mellan och (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till

Tack för hjälpen!

 
    
    Copy (do not rename)
    Kopiera (ej nytt namn)
  
  
    
    Copy to...
    Kopiera till...
  

Ladda ner:

Fil att översätta (0.10.1)

Qt översättningsprogram: Qt Linguist (Windows 64-bit) | Qt Linguist (Linux 64-bit)

Packa upp och klicka på programfilen

En guide som visar hur man översätter