English In English, please!

nerd Om versioner

Windows använder Qt 5.6.2, kompilerad med MinGW GCC 6.1.0

Slackware 14.2 64 bit använder Qt 5.7.0, kompilerad med GCC 5.3.0streamCapture översättning Hjälp behövs!

Det är lätt för alla att översätta streamCapture2! Ladda ner språkfilerna (English), och översätt strängen mellan <source> och </source>. Din översättning skriver du in mellan <translation> och </translation> (Nu syns den svenska översättningen). Du kan ta hjälp av Qt Linguist, så går det ännu lättare. Laddas ner från länken nedan. Skicka den nya språkfilen till
Synpunkter och buggrapporter
Tack för hjälpen!

 <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="128"/>
    <source>Copy (do not rename)</source>
    <translation>Kopiera (ej nytt namn)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="mainwindow.cpp" line="130"/>
    <source>Copy to...</source>
    <translation>Kopiera till...</translation>
  </message>

Ladda ner:

Att översätta (0.9.1) | Qt Linguist